foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zakończenie roku szkolnego dla klas 3 GIMNAZJUM - 21 czerwca, godzina 17:00 ZAPRASZAMY

                  

 

 

Rok szkolny

04.09.2017- 31.08.2018

I półrocze- 19 tygodni

04.09.2017- 12.01.2018

II półrocze-   21 tygodni

29.01.2018- 22.06.2018

Zimowa  przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Ferie  zimowe

                                                         

15 - 26 stycznia 2018 r.

Rekolekcje

 

Wiosenna  przerwa świąteczna

12, 13, 14 marca 2018 r.

 

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin klas 3 gimnazjum

a) część humanistyczna – 18 kwietnia (ŚRODA) 

 z zakresu historii i WOS-u– godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno -przyrodnicza– 19 kwietnia (CZWARTEK)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia (PIĄTEK)

na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin dodatkowy – 4,5,6 CZERWCA

Dni  wolne od zajęć

Ustawowo-

01.11-środa, 11.11-sobota01.01- poniedziałek, 06.01-sobota, 01.05-wtorek, 03.05- czwartek, 31.05– Boże Ciało- czwartek

Zakończenie zajęć dydaktycznych

22.06.2018

Wakacje

25.06.2018– 31.08.2018

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

I półrocze roku szkolnego 2016/2017

II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Zebrania  obowiązkowe                                                 

13.09.2017

11.10.2017

13.12.2017 

Należy  podać propozycje ocen!

23.05.2018

Należy podać propozycje ocen!

 

 

„ Dni otwarte” 

15.11.2017

21.03.2018

18.04.2018

Zebranie półroczne

10.01.2018

 

 

 

Podsumowanie dni wolnych i tych, w które faktycznie nie odbędą się zajęcia edukacyjne

Kwiecień – 3 dni egzamin gimnazjalny- klasy 1-3 SP pracują wg planu, klasy 4-7 SP i 2 Gim- wolne

Dni, w które nie ma zajęć dydaktycznych, ale szkoła zapewnia opiekę:

27,28,29.12, 29.03,30.03,03.04, 02.05,04.05, 01.06- 9 dni

Uroczystości szkolne- terminarz

Uroczystość

Termin

Ślubowanie klas pierwszych SP

13.10.2017- piątek

Akademia z okazji  Święta Niepodległości     

10.11.2017- piątek

Andrzejki klasowe                                                                

30.11.2017 - czwartek

Jasełka szkolne                                                                    

22.12.2017

Urodziny Patrona Gimnazjum

31.01.2018

Bal gimnazjalny  

ustalą wychowawcy

Dzień wiosny

21.03.2018 - środa

Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go maja

27.04.2018  - piątek

„Dzień otwarty szkoły”

Zebrania informacyjne dla kandydatów, promocja szkoły

Do ustalenia przez Zespół ds. promocji

SP – LUTY

Dzień Sportu / Plebiscyt Na Najlepszego Sportowca Szkoły           

 26 maja w ramach festynu rodzinnego

Festyn Rodzinny

26 maja 2018 - sobota

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38