foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

                  

 

Kryteria oceniania w Szkole Podstawowej Nr 48 oraz Gimnazjum Nr 41

 

Przedmiot SP GIM
Edukacja wczesnoszkolna
.pdf
X
Język angielski

1 - .pdf

2 - .pdf

3 - .pdf

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7- .pdf

2 - .pdf
3 - .pdf
Historia

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7- .pdf

2 - .pdf
3 - .pdf
Informatyka

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7 - .pdf

2 - .pdf
3 - .pdf
Matematyka

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7 - .pdf

2 - .pdf
3 - .pdf
Muzyka

4-6 - .pdf

7 - .pdf

 

 

pdf

Język niemiecki

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7 - .pdf

2 - .pdf
3 - .pdf
Plastyka

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7 - .pdf

.pdf
Język polski

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7 - .pdf

2 - .pdf
3 - .pdf
Przyroda 4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf
X
Technika 4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf
2 - .pdf

Wf

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7 - .pdf

2 - .pdf
3 - .pdf
Biologia 7 - .pdf 2 - .pdf
3 - .pdf
Chemia 7 - .pdf 2 - .pdf
3 - .pdf
Fizyka 7 - .pdf 2 - .pdf
3 - .pdf
Geografia 7 - .pdf 2 - .pdf
3 - .pdf
WOS X 2 - .pdf
3 - .pdf
Religia

4 - .pdf
5 - .pdf
6 - .pdf

7 - .pdf

 

2 - .pdf
3 - .pdf
Edukacja dla bezpieczeństwa X .pdf
Zajęcia artystyczne X .pdf

 

 

GODZINY OTWARCIA

Sekretariat: 7.00 - 15.00

Świetlica: 7.00 - 18.00

Zajęcia edukacyjne: 8.00 - 16.20

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

im. Adama Próchnika

ul. Stefanii Sempołowskiej 4

00- 574 Warszawa

 

WAŻNE TELEFONY

Sekretariat: 22 629 25 15

Świetlica: 22 621 60 18

Portiernia: 22 628 92 38